L’Associació LaFlorida, Acció Socioeducativa i d’Esplai


L’Associació LaFlorida, Acció Socioeducativa i d’Esplai és una entitat sense afany de lucre, declarada d’utilitat pública, que va néixer l’any 1984 als Blocs Florida, en el barri de Les Planes de l’Hospitalet de Llobregat. La seva missió és l'educació dels infants i els joves, posant especial èmfasi en els col·lectius vulnerables, amb voluntat transformadora i d’inclusió social. L’educació en valors és l'eix fonamental de la seva acció. El principal àmbit d'actuació és el temps lliure dels infants i els joves.

LaFlorida, actualment conté fins 28 projectes. Tota aquesta activitat s’ubica en dues seus en els barris de La Florida i Les Planes: l’Esplai La Florida i l’Esplai Les Planes.

L’equip educador està format per persones professionals i voluntariat que dona estabilitat i contingut al projecte educatiu i socioeducatiu.
 

La intervenció integra de forma transversal una triple mirada: l'educativa, la social i la comunitària.

  • Des de l'Acció educativa, amb una mirada d'educació integral adreçada a infants i joves de 3 a 17 anys. A través de les grans línies d'acció i projecte:  L'Esplai infantil, el Casal Jove, les activitats de cap de setmana, les activitats de vacances i la col·laboració amb el món escolar.
  • Des de l'Acció social que garanteix un bon acompanyament individual, els drets i el benestar dels participants. A través des desenvolupament de programes com: el projecte Clau, el Centre Obert, el Centre Obert jove, l’acompanyament familiar personalitzat, l'Espai Infantil 0-3 i el programa Proinfància de La Caixa.
  • Des de l'Acció Comunitària, fonamentada en l'apoderament personal i el treball conjunt que produeix canvis positius en l'entorn. En les tecnologies com a eina de prevenció d'exclusió. En la vocació pública de la nostra acció. A través del desenvolupament d'activitats i programes com: la nostra participació en xarxes i fòrums, la cultura popular, la participació en el Pla Integral Blocs La Florida, la innovació social, l'aprenentatge servei en el barri, l'educació al llarg de la vida, la mediació en relació a la diversitat cultural, i accions a l'entorn la inserció laboral de les persones joves i adultes del barri.
 


C/ Llorer, 41. 08905 L’Hospitalet de Llobregat
C/ Pedraforca, 29. 08905 L’Hospitalet de Llobregat

 

  93 551 49 73

   mail   info@lafloridahospitalet.org
 

www.esplaiflorida.es