Espais de participació del Consell


El Consell de l'Esplai de l'Hospitalet - Xarxa de Centres de Lleure Educatiu i d'Acció Social forma part de diferents organismes, presentats a continuació:

  • Espai de Ciutadania: Plataforma que aplega a tot un seguit d’entitats socials d’àmbit local unides per a la defensa de l’Estat del Benestar i per a treballar per a la ciutat. Es tracta d'un espai on es fomenta l’intercanviï d'iniciatives i recursos entre el teixit associatiu de la ciutat, i també els ciutadans compromesos que ho desitgin, que vagin encaminats a defensar i posar en pràctica els valors de l’Estat del Benestar, les llibertats civils, el municipalisme, o l’identitat pròpia i diferenciada de la ciutat de L'Hospitalet.
  • Xarxa de projectes Juvenils: Espai de trobada per als difetents centres, entitats i coordinadores amb projectes adreçats als i les joves de la ciutat amb l'objectiu de crear relacions fortes i estables entre els seus participants per tal de desenvolupar activitats de caire lúdic i educatiu engrescadores per als i les joves.
  • Consell de Ciutat - Plenari
  • Consell de Ciutat - Permanent: El Consell de Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat és el màxim òrgan consultiu de participació ciutadana del municipi per a la informació, estudi, debat, proposta i assessorament per a la determinació de les grans línies de la política municipal que incideixin en el desenvolupament estratègic , econòmic, social i cultural de la nostra ciutat. La finalitat del Consell de Ciutat és vehicular la participació de la ciutadania i de tots els agents socials vinculats a la ciutat de L'Hospitalet, a fi de promoure i canalitzar espais de reflexió conjunta al voltant de les qüestions que afecten la sostenibilitat, la cohesió social i el desenvolupament econòmic, social i cultural de la ciutat, especialment la seva estratègia de futur i els seus grans projectes.
  • Consell de Mitjans Audiovisuals d'Hospitalet
  • Comissió Representativa Institucional del Pla Educatiu d'EntornEls Plans Educatius d’Entorn són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa dels diferents àmbits de la vida dels infants i joves. Han estat i són, una bona proposta de cooperació educativa entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament, amb el suport i la col·laboració d’altres departaments de la Generalitat, que tenen com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana. Amb la participació de les entitats educatives del territori, aquest és un model d’intervenció global que es posa a l’abast de l’alumnat de la zona escolar o del municipi.
  • Grup Permanent de l'Aprenentatge Servei a L'Hospitalet
  • Taula Sectorial d'Acció Social pel Canvi Climàtic:  La Taula sectorial d'Emergència Climàtica té com a objectiu avaluar els diferents programes i actuacions de l'Ajuntament de L'Hospitalet en matèria mediambiental i és l'encarregada d'elaborar la "Declaració d'Emergència Climàtica de L'H".
En aquestes comissions, el Consell treballa de forma comunitària amb altres entitats de la ciutat per a assolir els objectius fixats. Normalment, l'entitat que obté la presidència del Consell de l'Esplai és qui assumeix l'assistència a aquests esdeveniments.